Isoblock

Ballastlim
6. mai 2018
Multisteel kabelføringssytem
6. mai 2018

Isoblock – isolering av tungeanordninger

Bruk av sporvekselvarme er en veletablert løsning for å oppnå regularitet på toggang om vinteren.

Energiforbruket ved bruk av sporvekselvarme er betydelig og mye energi sløses bort ved varmetap i områder der varme ikke er nødvendig. Dette varmetapet skjer hovedsaklig på utsiden og under stokkskinnen.

Faktorer som påvirker størrelsen på energitapet er blant annet:

  • Vind
  • Regn/snø
  • Effekten(temperaturen) på varmeelementet
  • Antall driftstimer på varmeelementet
  • måten varmeenergien overføres på

Team 1435 kan både levere og montere Isoblock for å hindre varmetap i sporveksler, og vil utføre arbeidet både effektivt og med riktig utførelse.

Fordeler ved bruk av Isoblock:

 

  • Redusere energiforbruket opp til 60 %
  • Ingen demontering nødvendig før isolering
  • Tilpasset alle skinneprofiler
  • Ingen demontering av isolering før maskinell sporjustering
  • > 10 år levetid takket være materialvalg og spesialbelegg