Geometrimåling

Multisteel kabelføringssytem
6. mai 2018

Team 1435 kan utføre både horisontale og vertikale geometrimål

Digital geometrimåling

Vi kan utføre digital geometrimåling ved hjelp av skinnegående tralle, som registrerer data fortløpende etter som trallen blir skyvet fremover. Her registreres all data, som lett kan transporteres over til PC hvor man kan gjøre utdrag av geometrimålingen.

Manuell geometrimåling

 

Vi utfører alle typer geometrimålinger som kan gjøres manuelt.

VUL – Varig utfesting linjen

 

Team 1435 kan montere og måle inn VUL ved hjelp av Leica Disto D8. Vi har blandt annet målt inn VUL på følgende strekninger:

  • Dovrebanen, Fåberg – Trondheim
  • Gjøvikbanen
  • Østfoldbanen
  • Vestre linje
  • Østre linje
  • Oslo – Ski
  • Ofotbanen