Ballastlim

Isoblock
6. mai 2018

Ballastlim – Brukes for å øke stabiliteten eller styrken på pukkfundamentet ved enkelte typer arbeid eller situasjoner

Bruksområder:

 

 • Isolerskjøter
  • Gir et forsterket fundament til svillene under isolerskjøter og hindrer utvikling av blindslag
 • Sporvekselkryss
  • Gir et forsterket fundament til svillene under kryss og hindrer utvikling av blindslag med påfølgende ekstrabelastning av skinnestålet.
 • Stabilisering av spor med smale ballastskuldre
  • Gir et forsterket fundament med økt sideforskyvningsmotstand på jernbaneparseller med smale ballastskuldre.
 • Plattformarbeider
  • Forsterking og stabilisering av jernbanespor ved tiltak som krever utgraving av masser inn mot svilleende.
 • Overgang fra spor i ballast til fast spor over bruer
  • Forsterke ballasten inntil fastpunkt for å hindre geometrifeil og blindslag
 • Støyreduksjon
  • Limt pukk reduserer støynivået

 

Liming av ballastpukk binder sammen ballastpukken på en solid måte samtidig som det opprettholdes en viss grad av elastitet. Limt ballastpukk hindrer eller forsinker utvikling av blindslag under isolerskjøter og inn mot faste instalasjoner som stålbruer. Liming av ballast fører til at det stabiliserte sporet får en høyere bæreevne, men beholder den nødvendige elastiteten. Limt ballastpukk opprettholder sin drenerende egenskap da kun kontaktpunktene limes sammen. Ballastpukken kan pakkes på vanlig måte med pakkmaskin, men må limes på nytt etter pakking for å gjenopprette økt stabiliserende effekt.

 

Limt ballastpukk kan gjenbrukes og limes på nytt, og kan resirkuleres eller deponeres sammen med annen pukk.